MH17

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » MH17 » DSB reports и др. прокиевские штучки, в т.ч. суд » Мнение о процессе в Схипхол


Мнение о процессе в Схипхол

Сообщений 31 страница 60 из 280

31

Aantal aangetroffen fragmenten
In totaal zijn in wrakdelen en lichamen van slachtoffers dus 370 fragmenten aangetroffen. Daarvan zijn er twee nog visueel herkenbaar als vlindervormig: één in het voorste drukschot van de cockpit en een ander in het lichaam van de captain van MH17. Daarnaast zijn er nog enkele fragmenten die herkend kunnen worden als tegel of staafje. Fragmentatiedelen met dezelfde vormen komen terug in een 9N314M warhead.

Wij hebben onszelf in het onderzoek de vraag gesteld of we na detonatie van een Buk-raket in de buurt van het vliegtuig niet meer fragmenten - en specifiek ook meer vlindervormige fragmenten - hadden moeten aantreffen. Een 9N314M warhead bevat immers een kleine 8000 fragmentatiedeeltjes, waarvan ongeveer 1870 vlindervormig.

We hebben hier op diverse manieren onderzoek naar gedaan. Daarbij is gekeken naar het verspreidingspatroon van de fragmentatiedelen na detonatie, het gewichtsverlies na detonatie en de omstandigheden van de berging van de wrakdelen. Dat heeft de volgende resultaten opgeleverd.

Aantal fragmenten

Ten eerste is gebleken dat de fragmentatiedelen zich in alle richtingen rondom de raket verspreiden. Het gevolg is dat de meeste delen het doelwit niet zullen raken. Ten tweede zijn niet alle fragmentatiedelen die MH17 hebben geraakt, in de stoffelijke overschotten van bemanningsleden of wrakdelen terecht gekomen. Dat volgt uit de honderden aangetroffen kraters en schampsporen waarin geen ingeslagen delen zijn aangetroffen. Ten derde kunnen ingeslagen deeltjes die niet klemvast zaten in de wrakstukken, verloren zijn gegaan tijdens de berging en het transport. De wrakdelen werden immers in het rampgebied opgetakeld en in vrachtwagens geladen, vervolgens overgeladen in treincontainers en daarna weer overgeladen in vrachtwagencontainers. Tot slot zijn niet alle wrakdelen geborgen.

Naast het aantal aangetroffen fragmenten, is ook gekeken naar het aantal aangetroffen perforaties en schampsporen. Die zeggen immers evengoed iets over het aantal fragmenten dat MH17 moet hebben doorboord. Na onderzoek heeft de Belgische Koninklijke Militaire School geconcludeerd dat het aantal waargenomen perforaties in de wrakdelen van MH17 past bij het aantal perforaties dat je zou verwachten bij een detonatie van een 9N314M warhead.

Op deze wijze is naar het oordeel van het Openbaar Ministerie voldoende onderzoek verricht naar de vraag waarom er van een kleine 8000 fragmenten maar 370 zijn teruggevonden.

Aantal vlindervormige fragmenten

Aanvullende vraag was of we tussen de 370 fragmenten niet meer dan twee vlindervormige fragmenten hadden moeten aantreffen. Ook dit is onderzocht. Door de detonatie en de inslag verliezen fragmentatiedeeltjes hun oorspronkelijke, herkenbare vorm. Uit de arenatesten is gebleken dat de deeltjes ook gewicht verliezen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onderzoek gedaan naar het gewicht van de 370 fragmenten. Vlinderfragmenten zijn groter en zwaarder dan de tegel- en staaffragmenten. Naast gewichtsverlies heeft het NFI ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat het gewicht van aangetroffen deeltjes is toegenomen, doordat er bij de inslag ander materiaal wordt opgenomen (zoals cockpitglas) of doordat zich er na de inslag en vóór de berging roest op heeft gevormd. Op basis daarvan is het Nederlands Forensisch Instituut tot de conclusie gekomen dat teruggevonden staaf- en tegelfragmenten niet meer dan 2,5 gram gewogen kunnen hebben. Alle fragmenten die meer dan 2,5 gram wogen, moeten volgens het NFI dus vlinderfragmenten geweest zijn. Daarvan heeft het NFI er onder de 370 fragmenten nog eens 16 gevonden. Deze 16 fragmenten zien er dus niet meer uit als vlinderfragmenten, maar moeten dat volgens het NFI wel zijn, op basis van hun gewicht. In werkelijkheid kunnen er nog meer vlinderfragmenten zijn gevonden dan de 2 herkenbare en 16 onherkenbare fragmenten. Volgens het NFI kunnen fragmenten die na detonatie minder dan 2,1 gram wegen vóór detonatie alle vormen gehad hebben en fragmenten die tussen de 2,1 en 2,5 gram wegen zowel een tegelvorm als een vlindervorm. Ook onherkenbare fragmenten die minder dan 2,5 gram wegen kunnen dus oorspronkelijk vlindervormig zijn geweest. Volgens deze beoordeling van het Nederlands Forensisch Instituut zijn er van de 370 aangetroffen fragmenten tenminste 18 vlindervormige en mogelijk veel meer.

Samenvatting

We vatten het onderzoek naar het aantal aangetroffen fragmenten samen. Daarin zijn verschillende verklaringen gevonden voor de omstandigheid dat er van een kleine 8000 fragmentatiedelen maar 370 zijn teruggevonden:

na detonatie verspreidden de fragmentatiedelen zich in alle richtingen, zodat slechts een deel daarvan MH17 kan hebben getroffen;
van de fragmentatiedelen die MH17 hebben getroffen, is slechts een deel ook in de stoffelijke overschotten van de bemanningsleden en de wrakdelen terecht gekomen;
van de fragmentatiedelen die in de wrakstukken terecht zijn gekomen kan er tijdens de berging een deel zijn uitgevallen;
en tot slot zijn niet alle getroffen wrakdelen geborgen.
Daarnaast is uit het onderzoek naar het gewicht van de afzonderlijke fragmentatiedelen van een 9N314M warhead gebleken dat er tenminste 18 oorspronkelijk vlindervormige fragmenten zijn veilig gesteld en mogelijk meer.

Ай-я-яй! И кто это насрал себе сказал, что обнаружено всего 370 ПЭ из 8000?! Уважаемые голландские прокуроры!
А не должны ли были уважаемые голландские прокуроры рассмотреть вариант, что ракета прилета с южного направления, и малое количество ПЭ объясняется тем, что большая масса ПЭ прошла вдоль левого борта боинга, что следовало из выводов разработчика ракет типа 9М39, корпорации Алмаз-Антей? Тем более, что выше возникли вопросы, как попали другие фрагменты ЗУР в боинг, если ракета прилететела со стороны Снежное.
Или уважаемым голландским прокурорам для натягивания совы на глобус выгоднее сослаться на выводы Бельгийского королевского военного училища, являющегося сраными охренительными специалистами по ракете типа 9М38?

32

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/562891.png

Да уж скорее бы вывели пророссийскую самоинициативную пропаганду (да наплевать на нее!) защиту в суде из вселенной "линий перспектив" и иных фотошопов в плоскость адекватной защиты - The prosecutor's questions to the DSB, JIT & Co swindlers

33

РВШ написал(а):

Профанация полная. Вместо доказательства причастности конкретного Бука к конкретному сбитию началось разоблачение идиотов из сообществ анонимных алкоголиков  инженеров и журналюг типа Ерлашовой. Какое отношение они вообще имеют к следствию?? Не субъекты и не объекты. Бабки со скамейки. Если пойдет еще разоблачение Антипова с Воловиком и самолета Леонтьева я просто усрусь от смеха. Как лихо соскочили с анализа звука с регистратора.

34

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/428926.png

Судя по этой и иной подобной аргументации, знак вопроса в названии темы Клоунада переехала в Схипхол? можно заменять на "." Действительно, клоуны из JIT переехали в Схипхол в полном составе. Остается подождать и посмотреть, Суд станет Цирком с этими дешевыми клоунами, или выпрет их оттуда. Жаль, если и адвокаты окажутся такими же дешевыми клоунами с "линиями перспективы".

35

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … etgegevens

Verenigde Staten
Van de Verenigde Staten hebben wij geen beeld, maar wel andere informatie ontvangen. Voor de detectie van raketlanceringen bestaan specifieke, militaire instrumenten. Hoe die instrumenten werken is staatsgeheim, maar het is algemeen bekend dat de Verenigde Staten over zulke early warning-systemen beschikken. De dag na het neerschieten van MH17 heeft de toenmalige Amerikaanse president verklaard: “Evidence indicates that the plane was shot down by a surface-to-air missile that was launched from an area that is controlled by Russian-backed separatists inside of Ukraine.” [1] De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dit op 20 juli 2014 bevestigd: “(…) we detected a launch from that area, and our trajectory shows that it went to the aircraft.” [2] Op 22 juli 2014 werd er op de Facebookpagina van de Amerikaanse ambassade in Kiev een satellietbeeld geplaatst waarop de vliegroute van de MH17, de baan van een Buk-raket (‘SA-11’) en een detonatiepunt waren ingetekend.

Naar aanleiding hiervan heeft het OM contact gezocht met de Amerikaanse autoriteiten en een rechtshulpverzoek gedaan. In antwoord op het rechtshulpverzoek heeft een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Office of the Director of National Intelligence een schriftelijke verklaring afgegeven, waarin onder meer staat vermeld:

“At the time that MH17 dropped out of contact, the US Intelligence Community detected [onderstreping OM] an SA-11 surface to air missile (SAM) launch from approximately six kilometers south of the town of Snizhne in Eastern Ukraine.”

In deze verklaring is dezelfde afbeelding opgenomen, die eerder op de Facebookpagina van de Amerikaanse ambassade in Kiev was geplaatst.

De Landelijk Officier van Justitie Terrorismebestrijding, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is in de gelegenheid gesteld om de juistheid van deze verklaring te toetsen op basis van de onderliggende, geheime bronnen. Voor een strafrechtelijke toets van staatsgeheime informatie van Nederlandse inlichtingendiensten bestaat in Nederland een wettelijke mogelijkheid.[3] Bij uitzondering hebben de Amerikaanse autoriteiten onze collega dezelfde gelegenheid geboden. In de Verenigde Staten heeft de Landelijk Officier van Justitie een intelligence briefing gekregen van meerdere Amerikaanse functionarissen en hij heeft ook inzage gehad in verschillende geclassificeerde en niet-geclassificeerde documenten. Volgens de Landelijk Officier van Justitie vindt de schriftelijke verklaring van de Office of the Director of National Intelligence steun in de staatsgeheime bronnen die hij heeft geraadpleegd. Een deel van de achterliggende metadata en onderzoekgegevens is hem niet ter inzage gegeven. De Amerikaanse autoriteiten hebben laten weten dat zij niet meer informatie over de detectie van de raket kunnen verstrekken dan vermeld is in de schriftelijke verklaring en dat vertrouwelijk ter inzage is gegeven aan Nederlandse Landelijk Officier van Justitie.

Соединенные Штаты
Мы не получили никакого снимка от Соединенных Штатов, но получили другую информацию. Существуют специальные военные системы для обнаружения пусков ракет. То, как работают эти системы, является государственной тайной, но хорошо известно, что в Соединенных Штатах есть такие системы раннего предупреждения. На следующий день после сбитого самолета MH17 президент Соединенных Штатов заявил: "доказательства указывают на то, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", которая была запущена из района, контролируемого поддерживаемыми Россией сепаратистами внутри Украины.“[1] госсекретарь США подтвердил это 20 июля 2014 года:" (...) мы обнаружили запуск из этого района, и наша траектория показывает, что он шел к самолету."[2] 22 июля 2014 года на странице американского посольства в Киеве в Facebook было размещено изображение со спутника на траектории полета самолета MH17., была отмечена траектория полета ракеты " Бук " ("СА-11") и точка детонации.

В результате прокурор связался с американскими властями и обратился с просьбой о правовой помощи. В ответ на этот запрос представитель Управления директора Национальной разведки США в письменном заявлении, в котором, в частности, говорится::

В то время, когда контакт с MH17 был потерян, американским разведывательным сообществом, был обнаружен пуск ракеты класса "земля-воздух" SA-11 примерно в шести километрах к югу от города Снежное на востоке Украины.”

Это заявление включает в себя то же изображение, которое ранее было размещено на странице американского посольства в Киеве в Facebook.

Национальному прокурору по борьбе с терроризмом, разведке и службам безопасности была предоставлена возможность проверить достоверность этого заявления на основе лежащих в его основе секретных источников. Для криминальной проверки сведений государственной тайны от голландских спецслужб существует законная возможность в Нидерландах.[3] в исключительных случаях американские власти предоставили нашему коллеге такую же возможность. В Соединенных Штатах Национальный прокурор получил информацию о разведывательной деятельности от нескольких американских должностных лиц, а также имел доступ к нескольким секретным и неклассифицированным документам. По словам Национального прокурора, письменное заявление канцелярии директора Национальной разведки подкрепляется теми источниками государственной тайны, с которыми он консультировался. Часть лежащих в его основе метаданных и данных расследования ему не была предоставлена. Американские власти указали, что они не могут предоставить больше информации об обнаружении ракеты, чем указано в письменном заявлении, и что конфиденциальная информация была предоставлена голландскому Национальному прокурору.

Американцы конечно же молодцы, определили тип ракеты из космоса. Надеюсь, с еще большей точностью, точнее, с точностью атомных часов они зафиксировали время этого пуска и предоставили это голландскому прокурору. И он расскажет об этом времени, если не по собственной инициативе, то по запросу адвокатов защиты обязательно.

А мы, простые смертные, пока будем воспринимать информацию дословно - В то время, когда контакт с MH17 был потерян ... обнаружен пуск ракеты класса "земля-воздух" SA-11", обоснованно полагая, что в американской системе раннего предупреждения пусков ракет ВРЕМЯ существенно точнее, чем система определения координат пуска "примерно в 6 км ...". И также обоснованно полагая, что утверждение "наша траектория показывает, что он шел к самолету" является, мягко говоря, большим пиздежом лукавством при такой точности определения координат и замалчивании времени пуска.

36

РВШ написал(а):

Еще раз пересмотрел доки из Белозерска (Воскресенский агрегатный завод, ака цех 130 ака п/я Х-7144). Так и не понял к чему придрались прокуроры. Изделие - 3 отсек собрали 15 декабря 1986г. Ну чё там подождали пока затвердеет топливо, испытали. 24 декабря выдали на заказчика. Заказчик принял. Добавили сопло. Проверили на герметичность. Записали. Вставили в ракету. Померяли какой-то зазор. Записали. Потом изделие ушло на испытания. В этот же день девочка из цеха 130 по фамилии Канунникова завела папку с техдокументацией составные части ракеты, участвовавшие в испытании на герметичность (повышенное давление  - мы тоже так делали, при этом составная часть ракеты погружалась в изопропиловый спирт и наблюдалось отсутствие пузырьков) . На следующий день другая девочка из этого цеха с малоразборчивой фамилией завела папку на некие составные части ракеты. 27 декабря, похоже, ракету предъявили заказчику. Он с ОТКашницей проверили комплектность папок с документацией. О чем и расписались.
Далее, глянул кое-что у ганфана на вебтоке -человек явно в курсах. Он сказал, что холодный подрыв - типа А-А или Арена тест  - фигня, чем когда перегретый корпус от отработавшего движка и трения на сверхзвуке резко теряет прочность и гораздо более вероятно разорвется. Короче, голландские прокуроры все больше напоминают стадо даунов.

Дауны, которые решили стать клоунами - демократические боги Сложного и Простого.

37

Очевидно, что дауно-клоуны в DSB/JIT (на этом форуме они называются вестербейколуценки) выглядят таковыми от попыток натянуть сову бук под Снежное на глобус поражение боинга. Поэтому и используют аргументы типа этого. Полагаю, в этом месте надо сделать разъяснение для той части их электората, которая воспринимает действительность на уровне поверхностного электората.

Примечание

Этот спойлер зря открыли те, у кого единственный аргумент - у Стрелкова не было аккаунт там и там

На примере всех войн очевидно, что обычно противоборствующие стороны стараются приукрасить свои заслуги или даже приписать себе заслуги, которых не было на самом деле. Гражданская война на востоке Украины - не исключение, тем более со стороны пропагандистской машины Киева.
В случае указанного поста всё очень просто. На территории ополчения упал самолет. Большой - значит Ан. Упал - значит сбили, даже если бы его "приземлил" пьяный пилот ВСУ или плохое топливо. Кто сбил украинский самолет - разумеется ополчение. Еще один! Пусть валяется! Пусть бандеровцы знают наших!

Примечание

Этот спойлер зря открыли отскакавшие мозги дятлы, считающие, что ополчение имело координацию, позволяющую в любую минуту знать, кто из них в каком месте пукнул, а уже тем более выстрелил из ПЗРК, Стрелы или Бука.

А вот свете в обычной практики победных киевских реляций бросается в глаза (об этом уже ранее говорили, но сейчас дауно-клоуны вынесли в это в суд) оставление территорий (на бумаге) Киевом ополченцам на юге, прежде всего в районе пуска киевского ЗРК бук, при успешном захвате ополченских территорий (также на бумаге) на севере. И это на 14 июля. Когда подтвердится, что СОУ с юга Снежное боинг не сбивало, эти киевские комиксы станут подтверждением прикрытия спланированной провокации.

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/673006.jpg

38

исходник

Afwezigheid raket?
De volgende vraag die wij ons hebben gesteld is of de afwezigheid van radarecho’s van een raket ook aanwijzing is voor de afwezigheid van een raket zelf.

Volgens het Russische Ministerie van Defensie en Almaz Antey is dat het geval. Almaz Antey gaat uit van een radarrotatiesnelheid van 10 seconden en een vluchtduur van de raket (vanuit Pervomaiskyi) van 32 tot 36 seconden. Dat komt overeen met de berekening van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum van een vluchtduur van 32 seconden. Dat betekent dat de radar de raket drie tot vier keer had kunnen detecteren. Omdat hiervan geen plots te zien zijn, kan er volgens Almaz Antey geen raket zijn afgevuurd vanuit de richting van Snizhne. Daarbij stelt het Russische Ministerie van Defensie dat de primaire radar wel een Russische drone van het type Orlan-10 heeft gedetecteerd, maar geen raket. Terwijl een drone van dit type een lagere radar cross section heeft dan een Buk-raket. Als deze primaire radar wel een Orlan-10 drone (met een lagere radar cross section) heeft gedetecteerd, zou het ook een Buk-raket (met een hogere radar cross section) moeten hebben detecteren. Nu dit niet gebeurd is, was er volgens Almaz Antey en het Ministerie van Defensie geen Buk-raket vanuit de richting van Snizhne.

Deze stelling wordt door de twee benoemde deskundigen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid betwist.

Ten eerste stellen zij dat, ook als wordt uitgegaan van de door Almaz Antey gestelde vluchtduur van de raket en rotatiesnelheid van de radar, het goed mogelijk is dat deze radar de raket niet heeft gedetecteerd. Als reden hiervoor noemen zij de beperkte detecteerbaarheid van een kleine en snel vliegende Buk-raket door een luchtverkeersradar van dit type, de Utes-T. Daarbij wijst de defensiedeskundige op twee concrete omstandigheden. In de eerste plaats op de hoek waarin de raket door de radar wordt aangestraald. Bij een lancering vanuit Pervomaiskyi straalde de radar in Ust-Donetsk de raket aan op de achterzijde. Ook volgens de cijfers van Almaz Antey had een Buk-raket dan een aanzienlijk lagere radar cross section. Mogelijk kleiner dan een drone. In de tweede plaats blijkt uit de Russische data dat de luchtverkeersradar de wel gedetecteerde, door de Russische autoriteiten genoemde, drone ook verschillende keren heeft gemist. Van vijftien rotaties (tegenover maximaal vier bij de raket) werd die drone vijf keer geheel niet gedetecteerd. Terwijl deze (beweerdelijke) drone een aanzienlijk lagere snelheid had dan een raket en dus veel beter te detecteren zou moeten zijn. Hierin vindt de defensiedeskundige aanwijzing dat de radar net zo goed de raket kan hebben gemist.

In de tweede plaats wijzen de defensie- en EUROCONTROL-deskundigen op de mogelijkheid dat de radar de raket wel kan hebben gedetecteerd, maar dat het systeem die detectie niet heeft bewaard, omdat deze informatie niet relevant was voor het doel van de betreffende radar: het volgen van civiel luchtverkeer. Omdat het vliegpatroon van een Buk-raket zo sterk afwijkt van dat van een vliegtuig, is een luchtverkeersradar er niet op ingesteld om de echo’s van een raket te bewaren.

In de derde plaats wijst de defensiedeskundige op de radarhorizon van de luchtverkeersradar in Ust-Donetsk. Volgens zijn berekening bedroeg deze 800 meter. Zolang de raket hieronder bleef, kon hij niet gesignaleerd worden. Daarmee zou de radar een eerste detectie van de raket hebben kunnen missen. Een vierde verklaring voor de afwezigheid van een detectie van een Buk-raket is volgens de EUROCONTROL-deskundige dat gedetecteerde en opgeslagen data uit het systeem kunnen worden verwijderd. Volgens hem is dit een zeer eenvoudige handeling en kan die verwijdering achteraf niet worden vastgesteld.

Volgens de twee deskundigen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid kan de afwezigheid van echo’s van een raket in de data van de Russische luchtverkeersradar dus op verschillende manieren worden verklaard. De deskundigen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid menen dat de data van de Russische luchtverkeersradar geen bewijs leveren voor de afwezigheid van een raket.

Ракета отсутствует?

Следующий вопрос, который мы себе задали, заключается в том, свидетельствует ли отсутствие радиолокационного эха от ракеты также и об отсутствии самой ракеты.

Именно так, по данным Минобороны России и Алмаза Антей. Алмаз Антей предполагает скорость вращения радара в 10 секунд и продолжительность полета ракеты (из Первомайского) от 32 до 36 секунд. Это соответствует расчету Нидерландского аэрокосмического центра продолжительности полета 32 секунды. Это означает, что радар мог обнаружить ракету три-четыре раза. По словам Алмаза Антея, из-за того, что сюжетов этого не видно, ракета не могла быть запущена со стороны Снежного. Кроме того, Минобороны России заявляет, что на основном радаре обнаружен российский беспилотник типа Орлан-10, но не ракета. Хотя беспилотник этого типа имеет меньшее радиолокационное сечение, чем ракета "Бук".Если этот первичный радар обнаружил беспилотник Орлан-10 (с меньшим поперечным сечением радара), он также должен был обнаружить ракету «Бук» (с более высоким поперечным сечением радара). Теперь, когда этого не произошло, по словам Алмаза Антея и Министерства обороны, ракеты «Бук» не было со стороны Снежного.

Это утверждение оспаривается двумя назначенными экспертами и Советом безопасности Нидерландов.

Во-первых, они утверждают, что даже если предположить продолжительность полета ракеты и скорость вращения радара, установленного Алмазом Антеем, вполне возможно, что этот радар не обнаружил ракету. В качестве причины этого они приводят ограниченную обнаруживаемость маленькой и быстро летающей ракеты «Бук» с помощью радиолокатора воздушного движения такого типа «Утес-Т». Защитник указывает на два конкретных обстоятельства. Во-первых, под углом, где ракета облучается радиолокатором. При запуске с Первомайского радар в Усть-Донецке выстрелил ракетой в тыл. Кроме того, согласно данным Алмаза Антея, ракета "Бук" имела значительно меньшее поперечное сечение радара. Может быть меньше, чем дрон. Во-вторых, российские данные показывают, что радар воздушного движения обнаружилДрон, упомянутый российскими властями, также пропустил несколько раз. Из пятнадцати вращений (по сравнению с максимум четырьмя с ракетой) этот дрон не был обнаружен вообще пять раз. В то время как этот (предполагаемый) дрон имел значительно меньшую скорость, чем ракета, и поэтому должен быть гораздо более детектируемым. Здесь эксперт по обороне находит доказательства того, что радар также мог пропустить ракету.

Во-вторых, эксперты по обороне и Евроконтроль указывают на возможность того, что радар, возможно, обнаружил ракету, но что система не сохранила это обнаружение, потому что эта информация не имела отношения к цели рассматриваемого радара: отслеживание гражданского воздушного движения. Поскольку схема полета ракеты "Бук" сильно отличается от схемы полета воздушного судна, радар воздушного движения не настроен для хранения эхо-сигналов ракеты.

В-третьих, эксперт по обороне указывает на радиолокационный горизонт радиолокатора воздушного движения в Усть-Донецке. По его расчетам, это было 800 метров. Пока ракета оставалась ниже, ее нельзя было обнаружить. Это позволило бы радару пропустить первоначальное обнаружение ракеты. По словам эксперта EUROCONTROL, четвертое объяснение отсутствия обнаружения ракеты "Бук" заключается в том, что обнаруженные и сохраненные данные могут быть удалены из системы. По его словам, это очень простая операция, и ее невозможно определить впоследствии.

По мнению двух экспертов и Совета безопасности Нидерландов, отсутствие ракетного эхо-сигнала в российских радиолокационных данных воздушного движения, таким образом, может быть объяснено различными способами. Эксперты и Голландский совет по безопасности полагают, что данные российских радаров воздушного движения не являются доказательством отсутствия ракеты.

Такой же бред, как и в исполнении А-А. Но даун-клоуны оказываются более правы, так как они более правы по умолчанию. Тем более контекстом звучит "опять эти, которые постоянно и нагло врут".
Еще в самом начале эпопеи "радар воскреси, воистину воскреси" написал - если решили воскресить данные радара, надо было провести натурный эксперимент по отслеживанию ракеты типа 9М38 этим или другим таким же радаром, и только при подтверждении заявлений о невидимости на нормали и видимости в задницу выходить с ними на публику.

39

Из материалов прокуратуры следует, что Киев узнал о буке задолго до 17 июля. Очень любопытно, после обнародования этого факты адвокаты родственников погибших в авиакатастрофе выдвинут иски Украине? Или успокоят родственников - киевские мальчики думали, что бук - это такое безобидное деревце, опасно только, если на него обкуренным или нажравшись горилки залезать.
Уже молчу об обвинении, у которого эта информация изначально.

40

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/239167.jpg

Действительно, настоящие даун-клоуны в Прокуратуре Голландии.
По их логике, буком сбил Геращенко. Они его покрывают?

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/99057.jpg

Даже любопытно, адвокаты и суд будут обращать внимание на это натягивание совы на глобус ...

41

Сложный написал(а):

Я ничего существенного не узнал. Пока лишь получил крайнее подтверждение, что вся эта голландская команда, мягко выражаясь, непрофессиональна. Оно было очевидным уже давно, но сейчас это уже в суде. Была некоторая надежда, что хоть к суду подготовят нечто вразумительное, но нет. Я вообще не вижу ни одного адекватного результата их работы. Вижу то, что сделала Украина. Хотя бы данные предоставила. Телеком, в основном. Арена-тест, вероятно, адекватно провели. Идентификация Бука и индивидуумов, геолокация - это Bellingcat и иже с ними. Что делали голландцы всё это время таким количеством - хз. Халтура по всем направлениям. Да, они опрашивали свидетелей, и пока непонятно, с каким качеством. Если судить по утечкам протоколов от пропагандонов, то и там хрень: много мусора, мало релевантных деталей. Конечно, пока ещё не дошли до слушаний по существу, может, там будут некоторые отдельные сюрпризы по качеству их работы (в хорошем смысле), но при такой презентации у меня надежды нет.

Сложный, hope dies last.

42

Простой написал(а):

Почему следствие сделал времянку передвижения бука - понятно, а почему не сделала времянку поражения боинга  - не понятно!

Потому что времянка передвижения бука - как дышло, куда повернул, туда и вышло, хоть сову на глобус натягивай. А сделай времянку падения ... кому-то понравится такая охренительная точность в секундах и начнут задавать глупые вопросы - а где времянка полета ЗУР? В смысле, какие доказательства, что ЗУР взлетела именно во время, необходимое, чтобы поразить боинг в Last FDR point. И тут выяснится, как уже доказано***, без телепортации в прошлое не обойтись.

*** - кто не согласен, что доказано, переключите триггер

43

https://glav.su/forum/4/2685/messages/5 … age5700987

AlexanderII написал(а):

И все-таки надо сосредоточиться на "прокачке" документов с упором на непонимание голландцами процесса сборки изделия и его документального сопровождения. А также на том, что уркоина представила данные своим ЗУР только за период "незалежности". Как офицер запаса службы РАВ я понимаю, что ракета как сложное техническое изделие требует регламентных работ и появление "ракеты из ниоткуда" в ВС ВСУ, как и утеря технической документации маловероятно. Тем более Теребовлянская зрбр никуда не делалась, а лишь была переименована в 223й зрп и лишь в 2004 передислоцирована в г. Стрый.
Именно на эти факты, а не матмоделирование А-А следует опираться стороне защиты.

https://glav.su/forum/4/2685/messages/5 … age5701008

AlexanderII написал(а):

Ну включите логику. Зачем украм подбрасывать обломки своей же ракеты? Чтобы потом хероически отводить от себя подозрение?
Вы же должны понимать, что сопло нашим экспертам не составляло труда обнаружить, т.к. обломки Боинга долгое время находились на территории ополчения. Обнаружили и не трогая задокументировали. На случай, если укры или голландцы попытаются подменить или выкинуть сопло. Уж где оно было в кабине, как утверждается или валялось где-то в поле неважно. Факт в том, что голландцы сами приобщили его к делу, как улику.
Корпус движка нашли позднее, но для "лохов" обставили все дело так, что "тайные укропатриоты за малую долю" вытащили важную улику из рук крруауго рЫжиму.
И ждали, когда же травокуры начнут наконец-то интересоваться цифирками и кириллическими буковками

Возражу только по части второго поста. Очень сомневаюсь в -
"сопло нашим экспертам не составляло труда обнаружить"
"Обнаружили и не трогая задокументировали"
"И ждали, когда же травокуры начнут наконец-то интересоваться цифирками и кириллическими буковками"

Логика всех реакций РФ за прошедшие 6 лет больше указывает на следующее недоумение на сегодняшний день -
"б..ть, откуда в боинге взялись фрагменты стрийской ЗУР?! На нашей СОУ ее же не было!"

44

Losse vliegtuigvreemde materialen
Naast de verschillende vliegtuigvreemde materialen die zich in de wrakdelen en lichamen van slachtoffers bevonden, zijn er tussen de wrakstukken in Gilze-Rijen ook nog zeven losse, vliegtuigvreemde voorwerpen aangetroffen.

Drie van deze zeven voorwerpen zijn eerder besproken in de JIT-presentatie van september 2016. Dit zijn een groene mantel van een raketmotor, een uitlaat of venturi, en een groenkleurige stabilisatievleugel. Deze zeven vliegtuigvreemde voorwerpen kwamen visueel overeen met onderdelen van Buk-raketten. Zoals eerder gezegd, vond hierbij een dubbele vergelijking plaats: enerzijds met onderdelen van ontmantelde Buk-raketten van typen 9M38 en 9M38M1 en anderzijds met onderdelen van 9M38M1 raketten die tijdens de arenatest tot ontploffing waren gebracht.

Bij deze laatste vergelijking bleek de aangetroffen motormantel andere schade te vertonen dan de motormantel die na de arenatest is veilig gesteld. Dit hebben Belgische specialisten van de Koninklijke Militaire School nader onderzocht. Volgens hen kan dit verschil in schade onder meer verklaard worden door het verschil in aerodynamische omstandigheden tussen een detonatie in vlucht op tien kilometer hoogte en statische detonatie op de grond tijdens een arenatest.

Van verschillende van deze zeven voorwerpen zijn de elementsamenstelling en de aangetroffen verf weer vergeleken met die van onderdelen van de referentieraketten.

Omdat op basis van het forensisch onderzoek niet kon worden uitgesloten dat deze losse voorwerpen al vóór of na het neerstorten van MH17 in het rampgebied terecht zijn gekomen, zijn kenmerken van die losse voorwerpen ook nog onderling vergeleken én met andere vliegtuigvreemde delen die in de wrakstukken zijn aangetroffen. Van delen die vastzaten in de wrakstukken is de relatie met MH17 immers gegeven.

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/489339.jpg

Verder zijn er zeven verschillende vliegtuigvreemde materialen los in het rampgebied aangetroffen. Kenmerken (waaronder elementsamenstelling, vorm en verf) van deze voorwerpen zijn onderling vergeleken en daarnaast vergeleken met de kenmerken van Buk-raketten van typen 9M38 en 9M38M1.

45

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … -onderzoek

Сорри, если изобретаю велосипед, но акцентировать внимание обязан

Begin oktober 2014 zijn in Malyn twee raketten uit de 9M38-serie ontmanteld: één van het type 9M38 en één van het nieuwere type 9M38M1. Deze raketten zijn uit elkaar gehaald en opgedeeld in vier losse onderdelen: de neussectie, de springkop (‘warhead’), de motorsectie en de staartsectie.

Vervolgens is er eind oktober 2014 in Shostka aan drie van de vier onderdelen nader onderzoek verricht. Het betrof de warhead, de motor en de staartsectie van beide raketten.

В начале октября 2014 года в Малине были демонтированы две ракеты серии 9М38: одна из них типа 9М38 и одна из более нового типа 9М38М1. Эти ракеты были разобраны и разделены на четыре отдельные части: носовая часть, боевая часть (боеголовка), двигательная часть и хвостовая часть.

Впоследствии, в конце октября 2014 года, три из четырех компонентов были дополнительно исследованы в Шостке. Это касалось боеголовки, двигателя и хвостовой части обеих ракет.

Клоуны озаботились сравнением ЗУР 9М38 и 9М38М1 до сбора и вывоза фрагментом боинга в Голландию !!!

46

Нен написал(а):

бутблэк,
"Добыванием" вещдоков? Корпуса и сопла? За месяц до провоза через Харьков.

Говорим об интересе Киева. Не столь важно, какие цели они подбросили клоунам в DSB и JIT.
Предполагаю, для Киева прежде всего было важно выяснить разницу между 9М38 и 9М38М1. Они то знали, что в боинг влетела стрийская ЗУР 9М38. Скорее всего знали, что у нее БЧ 9Н314М. Очень стремная ситуация, если в ходе следствия выясняется, что это 9М38 с 9Н314М. Поэтому надо было изобразить, что в боинг попала 9М38М1. Поэтому выясняются и подбрасываются фрагменты, свойственные 9М38М1. На них потом и делается акцент. Все остальные фрагменты, которые не вписываются в эту логику, конечно же подбросили русские, чтобы скомпрометировать многострадальный Киев.

Отредактировано bootblack (2020-06-20 11:01:16)

47

https://www.nambuccaguardian.com.au/sto … d-defence/

Ten Doesschate questioned the 36km range for Buk missiles suggested by the prosecution, saying there's evidence the range may be up to 55km.

Ten Doesschate усомнилась в 36-километровой дальности полета ракет "Бук", предложенной обвинением, заявив, что есть доказательства, что дальность может достигать 55 км.

Вопросик ...

The defence also called for further investigation of documents provided by Russia to support their claims that Ukraine owned the Buk missile fired at MH17.
The prosecution earlier this month said the documents showed clear signs of manipulation, which made them inadmissible as evidence.
"We think that the prosecution's view that the Russian documents may be false actually does call for further investigation," ten Doesschate said.

Защита также призвала к дальнейшему расследованию документов, предоставленных Россией в подтверждение их утверждений о том, что Украина владела ракетой "Бук", выпущенной по MH17.
Обвинение ранее в этом месяце заявило, что документы имеют явные признаки манипулирования, что делает их неприемлемыми в качестве доказательств.
"Мы считаем, что мнение обвинения о том, что российские документы могут быть фальшивыми, на самом деле требует дальнейшего расследования", - сказала Ten Doesschate.

Уважаю! Десять баллов!

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/639123.jpg

Сразу взять голландских даун-клоунов и киевских клоунов за жопу!

48

вестербейколуценки - голландские даун-клоуны и киевские клоуны

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/280345.jpg

vs

защиты

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/884438.jpg

Предвижу издевательство над клоунами.
Пропаганда клоунов уже несет понос о затягивании защитой процесса. Конечно, клоуны ведь всего шесть лет стряпали филькину грамоту.

49

bootblack написал(а):

Вопросик ...

Скорее всего вопросище, что за этим стоит.
Навряд ли адвокаты стали бы использовать какие-то ОБС из интернета и по другим сомнительным каналам. Если за завышенной дальностью прячется место пуска даже немного южнее, чем самое южное, рассматриваемое нами, то это интересно. Если же это вводящий в заблуждение перл, и выдали его уже известные клоуны, то жаль адвокатов, которые на этом могут себя дискредитировать. Ну а уж о радости вестербейколуценок можно и не писать.

50

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/42457.png

Басар, ты же помнишь мое мнение - тебе цены не было бы, если бы не твои эти ...

Надеюсь, адвокаты защиты поинтересуются у свидетеля, откуда у него через шесть лет взялось

след конденсации пролегал над их домом.

51

https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … ing-deel-1
https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vlie … ing-deel-2

К сожалению, защищающаяся сторона - тоже клоуны.

Вывод
1. Или сбили и тянут резину той же херней, чем на форумах большинство маялось 6 лет.
2. Или не сбивали, но настолько тупы, чтобы понять это, и тянут резину, как сбившие.
Вариант стратегии, которой и так отводил всего 1% вероятности, больше не рассматриваю ... настолько тупы.

Ну а голландские даун-клоуны обвинения вообще шедевр!
- Время пуска не важно.
- Ракету приобщили, но не важно, могла ли она оказаться под Снежное и как. Киев сказал, что с 1991 года они самостийные и ни хера не хотят помнить о советском прошлом - так и запишем "этой ракеты у Киева не было!"

Эти обвиняющие клоуны выиграют только потому, что им помогают защищающиеся клоуны.

52

Даже не знаю, ждать или бесперспективно, дойдут ли защищающиеся до вопросов по существу, например,

- как обвинение рассчитало, что разъем полетит по их желтой стрелке
- зачем обвинение манипулировало с положением разъема в раме

Очевидно же, что фрагмент вошел в раму почти параллельно стеклу, что рушит все фейки обвинения

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/227116.jpg

53

https://mh17.forum.camp/viewtopic.php?i … p=2#p23546

Fly написал(а):

Я почитал вчерашнее выступление прокуроров и мне кажется, что до таких частных вопросов как "учитывалось магнитное склонение или нет" дело не дойдёт. А здесь на форуме этот вопрос обсуждается на несколько страниц.
Предлагаю не витать в облаках, а вернуться на землю, т.е. ближе к течению судебного процесса.
Вчера прокурор просил отклонить большинство запросов защиты как не обоснованные. Поэтому, прежде чем обсуждать частные вопросы, надо бы заявить для чего это делается. Иначе получается обсуждение ради обсуждения.
Для примера: поле Олифанта не могло быть местом пуска ракеты Бук, потому что магнитное склонение не учитывалось экспертами при расчёте угла прилёта ракеты к Боингу. Заявления свидетелей Х48 и М58, как и спутниковые снимки места пуска, ничего не значат по сравнению с этим фактом.

ПС: честное слово, сил и времени не хватает что бы прочитать то, что здесь пишут. Есть опасение, что пропустишь что нибудь важное, а по сути читаешь одни слова ради ЧСВ - типа смотрите какой я умный.

Конечно, же лучше поздно чем и никогда.
И конечно, же слабо, Fly, признать это на этом форуме, где давно предлагалось всем и Вам лично перейти от фантазий к реалиям, в частности помочь сформулировать The prosecutor's questions to the DSB, JIT & Co swindlers, тем более, что по ходу процесса они прибавляются.

54

Сложный написал(а):

Оказывается, это Пулатов в разговоре 16 июля в 18:12 наплёл Дубинскому про сушки, бомбящие с высокой высоты, и что нужна серьёзная ПВО против них. А раньше почему бомбили с малой? Потому что нужна точность, а неуправляемыми бомбами и снарядами приходится бомбить с малой, иначе это бессмысленно. Внезапно управляемыми разжились? Щас. Но Дубинский ведь не спец. Через 2 часа Дубинский звонит Пулатову и говорит, что если Бук этой ночью привезут, он сразу поедет к Пулатову. На что Пулатов радостно соглашается. Очевидно, Бук был заранее обещан Дубинскому (и, ясен пень, Пулатов знал об этом), но не планировалось его отправлять в район Степановки. 17 июля в 19:52 Дубинский спрашивает Пулатова по телефону: "Это наш Бук сбил?" Пулатов отвечает: "Наш Бук сбил сушку после того, как она сбила Боинг". То есть, несёт откровенную пургу для отмазывания себя. Через 3.5 часа после сбития Боинга было очевидно, что никакой сушки не было сбито. Дубинский передаёт эту пургу Гиркину, попутно дофантазировав про "второй заход", и как там "дохуя нашего народа наблюдало". Типо, Пулатов не пи3дит, и мыфсенипричём. Но Гиркин, по всем признакам, не верит. Пулатов был на месте пуска и, естественно, общался с расчётом Бука как самый главный на месте из боевиков. Возможно тогда, что и целеуказание им давал. Я к тому, что, если это был теракт, то Пулатов вполне мог быть звеном между организаторами и исполнителями. А остальные втёмную использовались.

Конечно, же Сложный под организаторами понимает Москву. А вдруг Киев? ...

Менее сложный вариант - действительно острое ощущение опасности, на войне - это не на диване. Поэтому и запросили ожидаемый бук себе. Поэтому и следили за подлетом на дальних рубежах, и, естественно, за пассажирскими, которыми до этого прикрывались атакующие асы ВСУ. И пуск как только началось разделение боинга на фрагменты и резкое снижение высоты фрагмента, принятого за боевый самолет ВСУ - Пуск из района южнее Снежное в 13:20:15 - 13:20:20

55

А клоуны обвинения как-то упоминали полковника ВСУ Руслана Гринчака?
Защита ставила вопрос в его допросе? Или защита - клоуны из той же команды обвинения?

для тех, кто совсем не в курсе

Гринчак, слушаю
Здорово, Сереж
Чего?
А с хуя ли?
Темт провели и все
Что их заставлять?
Не понимаю...
А зачем вы его туда гнали, приятель?
Да не, ну...

Конечно через, конечно через Левчука
Он керевник(руководитель) группы, приятель
Мы закрываем воздушное пространство, приятель
Надо объяснить, что у нас этот...
Вы, приятель, долбоебы нахуй
Этот "Малахит" может не сработать, приятель...

"Пеликан" гнали для чего?
Для того, чтобы отслеживать и, в том числе, закрывать пространство, приятель.
Почему слушают моряков?
Почему нас не слушают, приятель?
После, после. Да какая разница?
Я тебе говорю.
Моряков нельзя оставить приятель, чтобы наш "Малахит" нормально работал...
Понимаешь?
Пехота?
Да что они понимают?
Пусть они несут видповидальность(ответственность)...
Пусть Левчук рапорт какой-то напишет, приятель, доповид(доклад).
Понимаешь, приятель?
Пусть устно доложит, в конце концов...

Нет, ну Серега это вообще несерьезно.
приятель, доложи.
Возьми этого кервника, приятель.
Возьми Левчука и скажи: "Пацаны, вот если будет вот так, то приятель ебнем еще один Малазийский Боинг и все будет заебись приятель!"
Все! Вот так и говори!
По-другому не надо говорить, приятель

Брифинг МО РФ 17.09.2018

56

Повторюсь, так как это очень важный вопрос - каков статус в деле сопла и корпуса двигателя с номерами стрийской ЗУР? При том, что корпус явно не летал, и он зеленого цвета, при утверждении обвинения, что все ракеты 9м38 были белыми. И при всей шарообразности объяснения обвинения, при каких обстоятельствах они были обнаружены или получены.

Если тема стрийской ЗУР завершится со стороны обвинения только "а нахрен нам эта стрийская ЗУР!", а со стороны защиты только "смотрите, какие они редиски!", то это будет не процесс, а клоунада всех клоунад.
Но что-то мне подсказывает, что обвинение пока проясняет позицию защиты и РФ по этому вопросу, да и вообще, кто подбросил эти фрагменты, корпус уж точно. И мямление защиты по этой острой теме убедит обвинение, что ноги растут из РФ. И тогда они обвинят РФ в попытке свалить уничтожение боинга на Киев. Именно РФ, а не четырех сегодняшних обвиняемых.
И конечно же будет полный писец, если они окажутся правы.

Как обвинением получено сопло! Это главный подвопрос в этой теме! Если также, как разъем в раме, то есть гарантированно связано с поражением боинга, то провокатор однозначно Киев.

57

"Я бы хотела напомнить, что Вооруженные силы Украины располагают обширным арсеналом ракет и систем "Бук". У Украины было 96 ракет такого типа в зоне, где был сбит рейс MH17. Информация об этом содержится в докладе майора Карпенко, которого мы бы хотели заслушать в качестве свидетеля, - заявила она. - Если такая информация верна, то она могла бы использоваться для проверки версии о запуске ракеты украинской армией".

"Важный вопрос: был ли мотив для запуска у украинской армии. Но если мы допускаем сценарий ошибочного запуска, то ответ на этот вопрос и не требуется. Потому что украинская армия тоже делает ошибки, как и другие. Это уже происходило 4 октября 2001 года", - отметила тен Дуссахте, напомнив о крушении российского Ту-154 авиакомпании "Сибирь", который силы ПВО Украины сбили над Черным морем во время учений.

Всё правильно, необходимость разбираться с Падение боинга - киевская провокация выплывет позднее, сначала необходимо определиться с картиной поражения боинга и, соответственно, с углами подлета ЗУР к боингу, и, соответственно, с зоной пуска, и с временем пуска - есть ли у клоунов обвинения объективно подтвержденное время пуска с полей олифанта в 13:19:30+/-.

58

Alternatieve scenario's

9 июня 2020 года, голландские клоуны, имея железные аргументы поражения боинга ЗУР типа 9М38, тратят массу времени на разбор всяких вбросов под видом разбора альтернативных версий падения боинга. То есть в теле нашли пулю снайперской винтовки, но клоуны такие объективные, они изучили в округе все ружья, луки, рогатки, вилы и даже заостренные колышки у дачников.

Первое впечатление, что их главная цель - просто еще раз обкакать защищающуюся сторону и предупредить ее тупые вопросы об истребителях и т.п. Но это ошибочное представление. Акцент на другом. Они создают фон, чтобы любые вопросы защищающейся стороны априори считались бессмысленными. И прежде всего вопросы, касающиеся реального виновника - украинского ЗРК бук, в частности
- допрос Гринчака
- стрийская ЗУР
- время пуска с полей олифанта
- углы подлета ЗУР

59

У голландских клоунов такой же художник, как и у Алмаз-Антей? Или голландский срисовал позицию боинга с американского космоснимка, не учтя надир?

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/599853.jpg

60

РВШ написал(а):

На всякий случай повторюсь. Наложение карты JIT с бельгийским моделированием на позицию БИ (Бук2)  - синяя стрелка, и на реальную украинскую карту расположения сил на 14-20июля 2014. Желтый луч - бест мэтч по DSB

https://forumupload.ru/uploads/0014/75/e6/2/391932.jpg

Остается ждать, что место пуска бельгийцы нарисовали приблизительно как трассу Боинга. Левой рукой через жопу и  с закрытыми глазами. Рыжая запятая голландцев, кроме гомерического хохота ничего не вызывает. Даже А-А так не обсирался. Трава забористая была.

Даже не знаю, что и подумать. Ладно, А-А рисовали давно, они в этом деле сбоку, ошибка в таких картинках допустима. Но голландские клоуны демонстрируют документы из обвинения! Можно с уверенностью говорить, что бельгийский сектор пуска они перепроверили, потому что он не стыкуется с их версией. То есть ошибочного смещения всей картинки на юг тут не было. Или было умышленное смещение, и они опять играют в какие-то даунские игры?


Вы здесь » MH17 » DSB reports и др. прокиевские штучки, в т.ч. суд » Мнение о процессе в Схипхол